1073/21 Cách Mạng Tháng Tám, P.7, Q. Tân Bình, Tp HCM